PowerOffice Go er er et komplett skybasert system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. Her finner du link til Poweroffice sitt hjelpesenter, og en del nyttige veiledninger og videoer nedenfor. 

Effektivt Samarbeid i Poweroffice Go

Som regnskapskunde du gjøre følgende i Poweroffice Go:

Som regnskapskunde kan du gjøre følgende i Poweroffice Go:

Godkjenne Inngående Fakturaer

Autorisere Betalinger

Utlegg/Reiseregning

Kort opplæringsvideo i hvordan bruke Appen

Fakturer skal sendes direkte til Poweroffice

Viktig at alt blir sendt til Poweroffice direkte, da blir det mist feil. Send derfor alltid mail til leverandøren hvis du mottar fakturaen til din epost eller pr. post og be om at de i fortsettelsen sender den som fortrinnsvis EHF faktura, alternativ pdf faktura til xxxxxx@faktura.poweroffice.net.

Utgående fakturaer

Kassefil/Salgsrapporter

Lønn

Rapporter/Dashboard

Regnskapsføreren din hjelper deg til å velge dine favorittrapporter, og viser deg hvordan du enkelt kan klikke på de via ditt Dashboard